Email marketing


Odoslanie newslettera, je najúčinnejší nástroj direct marketingu. Email je najčastejšie používaný komunikačný kanál, ktorý používa každý – všetky vekové kategórie. Ak teda chcete osloviť relevantné cieľové publikum za pomerne nízke náklady a tešiť sa z vysokej návratnosti, je to ten správny reklamný nástroj pre Vás. Treba si však dať pozor, odoslanie newslettera má striktné pravidlá a nie je jednoduché vytvoriť kampaň, ktorá prijímateľov emailu zaujme a prinesie želané výsledky. Aby nemala Vaša reklama opačný efekt a aby nebola označená za SPAM, obráťte sa na odborníkov! Disponujeme množstvom skúseností, vieme, kedy je vhodné email odoslať, vytvoríme Vám grafický dizajn odosielaného newslettera a zabezpečíme aj jeho odoslanie.