Facebook


Facebook je celosvetovo najpoužívanejšia sociána sieť, ktorá ponúka perfektné možnosti na získavanie nových zákazníkov, interakciu s existujúcimi klientmi, budovanie dobrého mena a celkovej image Vašej spoločnosti. Skutočnosť, že túto sociálnu sieť používa 1,591 miliárd ľudí z celého sveta a vyše 2,2 milióna slovákov, z nej robí výborné marketingové prostredie, v ktorom môžeme reklamu cieliť na konkrétne skupiny. Prostredníctvom facebooku môžeme taktiež získať cennú spätnú väzbu a dať Vašim fanúšikom pocit, že sú pre Vás skutočne dôležitý. Budujete si tak nie len svoje dobré meno, ale taktiež pozitívne väzby so zákazníkmi. Väčšina ľudí využíva facebook denne a preto akákoľvek správne odkomunikovaná informácia sa k nim dostane takmer ihneď. Radi vám poskytneme analýzu a navrhneme stratégiu využitia tejto sociálnej siete, tiež založíme a budeme spravovať Vaše profily a stránky a tiež sa pohráme s nástrojmi a aplikáciami,ktoré facebook ponúka. Určite nezabudneme na PPC a banerovú reklamu a Vás necháme zlepšovať svoje služby s úsmevom na tvári.